"Allah'a, dine ve iman edenlere karşı kin ve nefret içindedirler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla