"İmana karşı inkarı sevip tercih ederler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla