"Kendi aralarında bile anlaşmazlık içindedirler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla