"Dünyada da ahirette de azaplandırılacaklardır" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla