"Allah'ın kendilerini öldükten sonra dirilteceğine inanmazlar" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla