"Allah’a kulluk etmelerini emretmesi" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla