"Kavmin Hz Meryem hakkında tartışması" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla