"İncil’e uysalar sayısız nimet verileceği" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla