"İman edenlere en yakın Hristiyanların olması" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla