"Havarilerin iman edip müslüman olması" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla