"İman edenler müslüman olarak ölmeyi isterler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla