"İnkarcıların öleceklerini anladıkları zaman ettikleri tövbe kabul olmaz" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla