"Allah kafir olarak ölenleri azaplandıracaktır" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla