" Kafir olanların kıyamet gününü yalan saymalarına karşılık görecekleri azap" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla