" Kafirlerin kıyamet günü duyacakları pişmanlık" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla