" Genişliği yer ile göğün genişliği kadardır" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla