" Katran ve ateşten elbiseler giyeceklerdir" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla