" Hor ve aşağılık kılınacaklardır" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla