"İnsanları uzun ve amaçsız işlerle oyalar" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla