"Allah'a karşı itaatsiz ve saygısızdır" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla