"İman edenleri kendilerinden aşağı görenler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla