"Kuran'dan bazı sebep-sonuç ilişkileri" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla