"İnkar edenler ve münafıklar onunla mücadele ederler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla