"Müminler için Allah'tan bağışlanma diler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla