"Müminler peygambere karşı son derece saygılı ve itaatlidir" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla