"İsterse istişare eder, sonuç çıkarma yetki ve yeteneği ona verilmiştir" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla