"Allah'ın seçtiği peygember takvaca, bilgice, akılca üstün kılınmıştır" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla