"Allah ona mülk ve ün bakımından da üstünlük vermiştir" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla