"Dünya hayatı bir aldanıştır" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla