"Dünya hayatı kısa ve geçicidir" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla