"İnkar edenler dünyayı ahirete tercih ederler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla