"İnkacılar dünya nimetlerini övünme aracı olarak görürler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla