"İnkarcılardan bazıları vicdanları kabul ettiği halde hakka uymazlar" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla