" İnkar edenler nefislerine ters düşen şeyleri yalanlarlar" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla