"İnkar edenler nefislerini uyup heva ve heveslerine tercih ederler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla