"Ahirette inkarcılar, dünyadayken kendi nefislerine zulmettiklerini söylerler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla