"Nefisler insanlara bir rehinedir" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla