"Müminler nefislerini arındırıp temizlerler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla