"Müminler nefislerini hevadan ve bencil tutkulardan sakındırırlar" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla