"Hacdan al��konma durumunda yap��lacak ibadetler" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla