"Savaş haram olan ayların sayısı" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla