"Allah'a karşı boyun eğici olmak büyüklenmemek" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla