"Allah'ı anmada gevşeklik göstermemek" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla