"Allah'ı anmada gevşek olanlara uymamak" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla