"Dirilişten yana kuşku duymamak" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla