"Sabır ve salat ile Allah'tan yardım dilemek" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla