"Temizlenenlerden başkası Kuran'a dokunamaz" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla