"Müminlerle dinde savaşmayanlara karşı adaletli davranmak" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla