"İnkarcıların önderleriyle mücadele etmek" KONUSU İLE İLGİLİ AYETLER

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla