Ö
Öff: Bir tersleme deyimi. Azarlama, usanç ifadesi.
Örf: Bilme, tanıma, iyilik. Güzel olarak bilinen. İslam'ın temel ilkelerine ve hükümlerine, her bakımdan tevhide uygun olan teamül. İnsan kuşaklarının geliştirerek, bozmadan birbirlerine aktardıkları unsurlar. Örf, terim olarak ve tanım gereği İslam'a uygun olan şeydir. Çirkin örf olmaz, ancak güzel veya çirkin adet olabilir. Ma'ruf.